E-mail:ehs@eahison.com   QQ   英文  中文      
 全球第一小美天线 登陆 | 注册    
首页 > 产品列表

2.4G/5.8G MIMO WiFi Antenna
EHS1GA047A
2.4G/5.8G MIMO WiFi Antenna
频率范围:2400-2485/5725-5850MHz
极    化:2*45V/H
增    益:8±0.5/8±1dBi
在线询盘
698-2700MHz 5/6dBi 5G双向对数周期天线
EHS1BC030A
698-2700MHz 5/6dBi 5G双向对数周期天线
频率范围:698-2700MHz
极    化:垂直
增    益:5/6dBi
在线询盘
698-6000MHz 8/9dBi 5G对数周期天线
EHS1BC032A
698-6000MHz 8/9dBi 5G对数周期天线
频率范围:698-6000MHz
极    化:垂直
增    益:8dBi
在线询盘
698-2700MHz 8/9dBi 4G对数周期天线
EHS1BC031A
698-2700MHz 8/9dBi 4G对数周期天线
频率范围:698-2700MHz
极    化:垂直
增    益:8/8.5/9dBi
在线询盘
698-3880MHz 2.5/4 dBi  5G天线
EHS1BA167A
698-3880MHz 2.5/4 dBi 5G天线
频率范围:698-3880MHz
极    化:垂直/水平
增    益:2/4dBi
在线询盘
698-6000MHz 1.54dBi 5G全向天线
EHS1BA166A
698-6000MHz 1.54dBi 5G全向天线
频率范围:698-6000MHz
极    化:垂直
增    益:1.5/4dBi
在线询盘
MIMO全向天线
EHS1BA163A
MIMO全向天线
频率范围:698-960/1710-2700/3300-3800/4900-6000MHz
极    化:水平
增    益:2/4dBi
在线询盘
4端口 MIMO天线
EHS1BA152A
4端口 MIMO天线
频率范围:698-806/806-960/1710-2170/2300-2700MHz
极    化:4*垂直
增    益:2.5/3/5/5dBi
在线询盘
全向天线 694-960/1452-1496/1710-2690/3400-3800MHz; 1.5/3.5dBi
EHS1BA157A
全向天线 694-960/1452-1496/1710-2690/3400-3800MHz; 1.5/3.5dBi
频率范围:694-960/1452-1496/1710-2690/3400-3800MHz
极    化:垂直
增    益:1.5/2/2.5/3/4dBi
在线询盘
806-960/1710-2170/2300-2700MHz/2/5 dBi全向天线
EHS1BA126A
806-960/1710-2170/2300-2700MHz/2/5 dBi全向天线
频率范围:806-960/1710-2170/2300-2700MHz
极    化:垂直
增    益:2±0.5/5±1dBi
在线询盘
薄片天线
EHS1BA141A
薄片天线
频率范围:698-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:2/4dBi
在线询盘
吸顶天线
EHS1BA150A
吸顶天线
频率范围:698-960/1710-2700MHz
极    化:垂直
增    益:1.5±0.5/5±1dBi
在线询盘
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一页 最后一页